maandag, 18 juli 2016 10:56

colitis ulcerosa

Geschreven door
Beoordeel dit item
(14 stemmen)

Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van onbekende aard, die zich geheel beperkt tot de dikke darm. De naam colitis ulcerosa komt uit het Latijn: colitis betekent een ontsteking van de dikke darm, ulcerosa betekent met zweren. De ziekte kan mild, matig-ernstig of ernstig verlopen; bij de meeste mensen wisselen aanvallen en perioden van geringe activiteit (soms lange tijd durend) elkaar af. Een patiënt met colitis ulcerosa kan dus zowel goede als slechte periodes hebben. Zoals reeds gezegd komt colitis ulcerosa enkel in de dikke darm (dus niet in de dunne darm of bvb de maag) voor, dit in tegenstelling tot de ziekte van Crohn dat in het hele maag-darmkanaal kan voorkomen. Zoals op onderstaande afbeelding te zien is, zijn er 4 vormen van colitis ulcerosa naargelang de mate waarin de dikke darm aangetast is (de ziekte begint steeds vanaf de endeldarm).

vormen colitis ulcerosa

Bron: 101 vragen over langdurige darmziekten

1) recticitis of proctitis: hierbij is de ziekte alleen aanwezig in de endeldarm
2) rectosigmoidis: hierbij is de endeldarm en het sigmoid (laatste 20 cm van de dikke darm) aangetast
3) linkszijdige colitis: hierbij gaat de colitis tot aan de milthoek en is eigenlijk de gehele linkerzijde van de dikke darm ziek
4) pancolitis of totale colitis: hierbij is de gehele dikke darm aangetast door colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa geeft een ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm, die zelden tot de diepere lagen doordringt. Hierdoor zal het niet vaak de zenuwen in de darmen raken, waardoor een patiënt met colitis ulcerosa over het algemeen minder pijn zal ervaren dan patiënten met de ziekte van Crohn. Vreemd is dat colitis ulcerosa vaak voorkomt bij mensen die gestopt zijn met roken. Uit onderzoek is immers gebleken dat roken een gunstig effect heeft op de ziekte en wanneer men dan stopt met roken, valt dit effect weg.

Het voornaamste symptoom van colitis ulcerosa is diarree. De meeste patiënten moeten immers vaak naar de wc gaan tijdens een actieve fase van de ziekte. Men heeft ook steeds het gevoel dat men naar de wc moet. Soms kan er in de stoelgang bloed of etter aanwezig zijn. Bij een zwaardere opstoot kan men ook last hebben van koorts, bloedarmoede en gewichtsverlies.

Bij 10% van de patiënten kan men in de beginfase het onderscheid niet maken met een vorm van de ziekte van Crohn die enkel in de dikke darm voorkomt. In dat geval spreekt men van indeterminate colitis. Vaak zal men in een later stadium dan toch de ziekte als colitis ulcerosa kunnen vaststellen. De ziekte komt evenveel voor bij vrouwen als bij mannen, ze komt meer voor bij blanken en wordt ook vaker gezien in Europa en Noord-Amerika (de reden hiervoor zou zijn dat deze landen de hygiëne het best is, waardoor ons lichaam geen vreemde organismen gewoon meer is). De diagnose wordt het vaakst gesteld tussen de leeftijd van 20 en de 30 jaar, maar komt soms ook bij kinderen voor of pas op latere leeftijd.

De precieze oorzaak van colitis ulcerosa is helaas nog steeds onbekend. Er zijn heel wat theorieën die misschien allemaal wel een beetje een rol spelen (in het geval je bvb voor iets gevoelig bent, dat een andere mogelijke oorzaak de ziekte verder kan uitlokken of doen ontwikkelen). Volgende zaken worden vaak genoemd als oorzaak van colitis ulcerosa:

 • Externe factoren (vb milieu of stress)
 • Micro-organismen
 • Bacteriën en virussen
 • Erfelijke factoren

Wat wel al zo goed als zeker is, is dat het immuunsysteem een belangrijke rol speelt. Colitis ulcerosa is immers een auto-immuunziekte. Door een te goede werking (of een verkeerde werking) van het immuunsysteem gaat het lichaam bepaalde zaken in de darmen als vijandelijk gaan beschouwen en beginnen aanvallen, terwijl dit niet nodig is.

De behandeling van colitis ulcerosa bestaat traditioneel uit medicatie. De medicatie is nogal gelijklopend met die van de ziekte van Crohn (meer info op te vinden onder "medicatie"). Omdat colitis ulcerosa zich enkel tot de dikke darm beperkt (en bij sommigen zelfs enkel het laatste deel) opteert men soms voor lavementen/klysma's. Hierbij zal men zelf de medicatie moeten opspuiten in de darmen. Het grote voordeel is dat de medicatie direct op de juiste plaats komt en er veel minder bijwerkingen zijn dan wanneer men pillen moet inslikken. De laatste jaren hebben veel patiënten ook baat met de biologische medicijnen (Remicade/Humira).

Als medicatie niet meer voldoende helpt dan kan een operatie overwogen worden. Doorgaans is een stoma bij colitis ulcerosa niet nodig en opteert men voor een pouch. De dikke darm wordt dan weggehaald waarbij men het einde van de dunne darm aansluit op de endeldarm. Van het laatste deel van de dunne darm maakt men dan een "opvangreservoir".

Gelezen: 14266 keer Laatst aangepast op dinsdag, 19 juli 2016 12:44

3 reacties

 • Reactielink Robert Bongaers vrijdag, 24 januari 2020 17:48 Geplaatst door Robert Bongaers

  Bij mij werd colitus vastgesteld na het verwijderen van de dikke darm. Na een week ziekte met hoge koorts en diaree werd ik in spoed opgenomen. Men werd mij op dat ogenblik meegedeeld dat men moest overgaan tot een operatie die levensreddend is geweest. De totale dikke dikkedarm werd afgenomen daar er reeds perforatie was in de buik. Men had een stoma aangelegd met de bedoeling de endeldarm te kunnen redden en de dunne darm aan te sluiten aan de sluitspier welke goed intact was. Helaas is men na enkele maanden overgegaan tot het maken van een pauche waarvan ik de eerste pati├źnt was in Belgie (1985) daarmee heb ik 14 jaar redelijk kunnen leven, alleen de laatste jaren waren erg, zodat we in 1998 besloten hadden een definitieve stoma aan te brengen wat mijn levenskwaliteit veel verbeterde. Momenteel (2020) ben ik tevreden met mijn levenskwaliteit, ik neem enkel Imodium om de stoelgang aan te dikken. Voor de rest voel ik mij redelijk goed. Ik kan praktisch alles eten. Dus voor mij heeft het aanbrengen van een stoma mijn levenskwaliteit veel verbeterd ondanks een stoma ook zijn problemen meebrengt. Aan alle stomapatienten zeg ik houd moed ik leef nu meer dan 30 jaar zonder dikkedarm en meer dan 20 jaar met een stoma.

 • Reactielink Tom woensdag, 23 november 2016 13:16 Geplaatst door Tom

  Je kan best informeren bij je ziekenfonds.
  Je moet eerst natuurlijk "ziek" zijn, dus niet werken. Tijdens ziekte krijg je een ziekteuitkering van een bepaald percentage van je laatste loon (of van werkloosheidsuitkering) tot een bepaald maximumbedrag. Blijf je langdurig ziek, dien je langs de controlearts van je ziekenfonds te gaan om te bekijken of je op ziekte kan blijven staan. Na een jaar ziekte gaat dit over naar langdurige ziekte en invaliditeit.

  Waar men vroeger soepel was, is men de laatste jaren erg streng geworden. Je moet echt wel niet kunnen werken om aanspraak te maken op een ziekteuitkering en om de zoveel tijd dien je langs een controlearts te gaan.

  Je ziekenfonds kan ook informatie geven over de maximumfactuur, statuut chronisch zieke, een hospitalisatieverzekering,...

 • Reactielink Justin Gilissen dinsdag, 22 november 2016 15:19 Geplaatst door Justin Gilissen

  Ik heb de ziekte van Colitis ulcerosa heb ik recht op een maandelijks vergoeding

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.